About EEK

Enheden for Epidemiologisk Kostforskning (EEK) er et forskningsmiljø med harmoniserede kostdata som omdrejningspunkt.

Enhedens primære formål er at initiere og udføre ernæringsepidemiologisk forskning på internationalt niveau med fokus på kostens betydning for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme og tidlig død i befolkningen. Desuden er målet at tiltrække og stimulere til forskning inden for ernæringsepidemiologien, herunder at uddanne yngre forskere indenfor området (speciale- og ph.d.-studerende).

Derudover er EEK vært for et ernæringsepidemiologisk netværk, der skal sikre samling af områdets eksperter, og at disse får mulighed for at trække på hinandens erfaringer, bl.a. ved at afholde symposier og møder indenfor kostforskningsområdet.