Ledige stillinger

Har du lyst til at prøve kræfter med forskning?

Stort forskningsprojekt, PROBE-interventionen, tilbyder gratis behandling til sårbare gravide i Region Sjælland med henblik på at undersøge om behandling kan bidrage til at nedsætte risikoen for tidlig fødsel.

 Vi søger en dygtig og engageret tandlæge til et ph.d.-projekt på Enheden for Epidemiologisk Kostforskning på Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden med start den 1. september eller snarest derefter.

PROBE er et kontrolleret interventionsstudie. Omkring 1200 gravide, som ikke går regelmæssigt til tandlæge, med fødested på enten Holbæk Sygehus eller Nykøbing Falster Sygehus vil, når de møder til nakkefoldscanningen i uge 11-13 blive tilbudt at deltage i interventionen. Diagnosticeres den gravide med parodontitis, vil hun kunne indgå i studiet. Halvdelen af de gravide vil modtage parodontalbehandling under graviditeten og den anden halvdel vil modtage behandling efter fødsel.

For tidlig fødsel er en af de hyppigste årsager til neonatal mortalitet, morbiditet og blivende handicap. Vi håber at kunne vise at behandling af parodontitis under graviditeten kan bidrage til at sikre at færre børn fødes for tidligt. Vi håber tillige at tandsundhed og -pleje under graviditeten vil blive sat på den sundhedspolitiske dagsorden med resultaterne fra dette projekt. I modsætning til Danmark tilbyder man i flere andre lande gratis tandpleje til gravide for at forebygge de parodontale følgevirkninger under graviditeten.

Den koordinerende samarbejdsgruppe bag dette projekt består af en række fagpersoner relevante for projektet. Gruppen er både repræsenteret af obstetrikere, jordemødre, lægesekretærer, tandlæger og erfarne forskere til at gennemføre dette projekt. Derudover er fagpersonerne bredt repræsenteret fra flere hospitaler, omsorgstandplejen fra en række kommuner samt tandlægeskolen på Panum. Indlejringen af projektet i den eksisterende omsorgstandpleje og svangreomsorg giver gode muligheder for at projektets resultater senere kan implementeres i den generelle danske svangreomsorg.

Jobbet

Ph.d.-projektet vil være en deltidsstilling på 22,5 timer per uge og forløbe over en 5-årig periode, hvoraf de første 3 år primært vil bestå af at behandle projektets patienter. Projektet skal screene 1200 gravide, der ikke går regelmæssigt til tandlæge for parodontitis og behandle 600 af disse. Der er lavet aftaler med omsorgstandplejen om lån af klinikker og faciliteter i Kalundborg, Holbæk, Maribo og Vordingborg, hvor behandlingen af de gravide vil finde sted. Behandlingen vil primært skulle foregå udenfor normal arbejdstid, herunder i weekenden, enkelte formiddage og i tidsrummet 15-20 på hverdage, men kan tilrettelægges fleksibelt.

Der afholdes samtaler den 26. og 27. august.

Motiveret ansøgning og CV skal være os i hænde senest den 24. august kl.12

Kontakt

Professor Berit L. Heitmann tlf. nummer 3816 3070, E-mail: Berit.Lilienthal.Heitmann@regionh.dk

Projektleder Karoline Winckler, tlf. nummer 3816 3016, E-mail: Karoline.winckler@regionh.dk