Ungdom og Idræt (Ung Idræt)

Ungdom og Idræt kohorten er en 20 års opfølgnings-undersøgelse af omkring 3000 personer, der deltog i en undersøgelse af især fysisk aktivitets- og motionsvaner som teenagere i 1983/85.

Kohorten deltog i en ny spørgeskemaundersøgelse i foråret 2005, hvor de besvarede et generelt spørgeskema, gav information om deres kost samt gav en prøve af deres DNA. Data vil desuden blive koblet til forskellige registre med oplysninger om sygelighed og dødelighed. Data danner således grundlag for undersøgelser af betydningen af unges kost- og motionsvaner samt øvrig livsstil  for helbredet 20 år senere. Desuden kan der laves undersøgelser af genetiske determinanter for udvikling af f.eks. livsstilssygdomme, samt samspillet mellem gener og miljø/livsstil for senere sygdomsudvikling.

Baseline data

Kostdata består af et kort kostfrekvensspørgeskema for en del af deltagernes vedkommende, og af et enkelt 24 timers kostinterview for andres vedkommende. Andre informationer består af spørgeskemaer med en del spørgsmål vedrørende fysisk aktivitet samt spørgsmål om bl.a. uddannelse, hjem- og familieforhold og ryge- og alkoholvaner. Desuden har en del af deltagerne udført nogle fysiske tests.

Follow-up data

Kostdata består af et detaljeret, semikvantitativt kos-tfrekvensspørgeskema. Andre informationer består af et generelt spørgeskema med spørgsmål om helbred, livsstil, fysisk aktivitet, uddannelse, erhverv m.m. samt en DNA-prøve.

Kostinformation

Antal deltagere med kostoplysninger (ved baseline): 1748
Kostmetode (ved baseline): kostfrekvensspørgeskema og 24 timers interview.

Antal deltagere med kostoplysninger (ved follow-up): 830
Kostmetode (ved follow-up): Semikvantitativt kostfrekvensspørgeskema

For mere information om undersøgelsens data, se venligst:http://www.sdu.dk/rich