Tandkost-undersøgelserne

Tandkostdatabasen er blevet til som et samarbejde mellem EEK, Tandlægeskolen, København samt Østerbroundersøgelsen. Databasen er oprettet for at kunne studere sammenhænge mellem kostvaner og præferencer, og spytkvalitet og kvantitet. Tillige studeres sammenhænge mellem kostvaner, præferencer, og tandstatus og orale forhold.

Dataindsamlingen er baseret på en tilfældigt udvalgt stikprøve af deltagerer på 65+ år 4. Østerbroundersøgelse.

Østerbroundersøgelserne er en longitudinel befolk-ningsundersøgelse, der blev startet i 1975. Undersøgelsespopulationen bestod ved baseline af 20.000 personer, der var 20 år og ældre og bosiddende i 10 distrikter omkring Rigshospitalet. Af disse deltog 14.233 i baseline undersøgelsen.

Der har siden været tre opfølgningsundersøgelser i henholdsvis 1981-83, 1991-94 og 2001+. Ved hver opfølgning er undersøgelsespopulationen blevet udvidet med nye deltagere.

Undersøgelsen giver mulighed for at koble odon-tologiske og kosthistoriske data med en række medicinske, funktionelle og sociologiske variabler indsamlet på de samme deltagere over en tidsperiode på mere end 25 år.

Undersøgelsen omfattede et kosthistorisk interview, der dannede udgangspunkt for beskrivelse af det habituelle indtag af levnedsmidler, næringsstoffer, kostmønster og -vaner. Ved det kosthistoriske interview blev det gennemsnitlige kostindtag estimeret udfra informationer om kosten i den forløbende måned. Tillige blev der stillet en række spørgsmål om måltids-vaner, personens egne sensoriske oplevelser og fornemmelse af appetit og sult. Vurdering af ernæringstilstanden og de ernærings-mæssige risikofaktorer for nedsat energiindtagelse blev foretaget via spørgsmål og antropometriske målinger.

Oplysninger om de orale forhold hentes fra to andre projekter ved Københavns Tandlægeskole. Oplysninger om helbred og sociale forhold hentes fra Østerbroundersøgelsens database.

Kostinformation

Kosthistorisk interview: 735 antal personer
Alder: 65+ i strata 65-74, 75-84, 85+