SundStart

”Sund start” er et interventionsstudie med formål at undersøge, om man med en tidlig, målrettet indsats kan forebygge udvikling af overvægt og fedme blandt børn i alderen 2-6 år, som alle er normalvægtige, men som har en statistisk forhøjet risiko for at udvikle overvægt på et senere tidspunkt.

Baseret på oplysninger fra det nationale fødselsregister samt de administrative fødselsblanketter blev børn udvalgt, hvis de var født mellem 01.01.2004 og 31.12.2007 i en af 11 kommuner fra hovedstadsområdet, og enten var født med en høj fødselsvægt (≥ 4000 gram), deres mor havde et højt Body Mass Index (BMI) før hun blev gravid (> 28 kg/m2), eller deres mor havde en lav socioøkonomisk status (SES) (≤ 10 års uddannelse).

I alt 3722 børn blev udvalgt og randomiseret til 3 grupper:

Interventionsgruppen
Denne gruppe blev inviteret til at modtage interventionen, som bestod af tilbud om op til 10 konsultationer med en forebyggelseskonsulent. Børnene i interventionsgruppen fik foretaget antropometriske målinger ved baseline, undervejs i interventionsperioden, samt ved interventionens afslutning. Børn som var overvægtige ved baseline blev ekskluderet, men blev efterfølgende tilbudt en separat intervention. Konsultationerne var fokuseret på optimering af mad- og bevægelselsvaner, søvnvaner, samt reduceret stress i familien. Udover konsultationerne blev familierne i interventionsgruppen tilbudt at deltage i legearrangementer og madlavningskurser. I alt 271 børn deltog i interventionsgruppen ved baseline.

Kontrolgruppen
Kontrolgruppen blev ligesom interventionsgruppen informeret om at deres barn er i høj risiko for at udvikle overvægt. Børnene i kontrolgruppen blev tilbudt en enkelt konsultation med en forebyggelsekonsulent ved baseline, og fik foretaget antropometriske målinger ved baseline og ved interventionens afslutning, men blev ikke undersøgt yderligere under interventionsperioden. Børn som var overvægtige ved baseline blev ekskluderet, men blev efterfølgende tilbudt at deltage som kontrolgruppe i et separat projekt. I alt 272 børn deltog i kontrolgruppen ved baseline.

Skyggekontrolgruppen
Denne gruppe blev ikke informeret om at barnet havde en høj risiko for at udvikle overvægt og fedme. Information om børnenes højde og vægt ved baseline og ved interventionens afslutning blev indhentet fra de praktiserende læger. Børn som var overvægtige ved baseline blev ekskluderet, men deltog efterfølgende som skyggekontrolgruppe i et separat projekt. I alt 420 børn deltog i skyggekontrolgruppen ved baseline.

Data
I forbindelse med ”Sund start” er en række data blevet indsamlet:

 • 4-dages kostregistrering (baseline og follow-up)
 • Spørgeskema vedrørende måltidsvaner, aktivitetsvaner, søvnvaner, stress i
  familie, familiestruktur, samt demografiske informationer (baseline og follow-up)
 • Objektive målinger af søvnvaner fra Actigrafi
 • Objektive målinger af aktivitetsniveau fra Actigrafi
 • Hårprøver fra børn og forældre til bestemmelse af niveauer af stresshormonet kortisol
 • Spytprøver fra børn og forældre til oprensning og bestemmelse af DNA
 • Højde og vægt
 • Hudfolder
 • Taljeomkreds
 • Hofteomkreds
 • Bioimpedans

Få mere information om projektet på www.sundstart.nu