Survey in Europe on Nutrition and the Elderly, a Concerted Action (SENECA)

SENECA er et europæisk multicenter-studie, der involverer 12 lande, med det formål at undersøge ældre menneskers kost- og ernæringsstatus samt deres fysiske funktion og helbred. Den første undersøgelser foregik i 1989, hvor deltagerne var 70-75 år gamle, og to opfølgningsstudier fulgte i 1993 og 1999.

Det danske center i Roskilde har deltaget ved alle tre undersøgel-ser. Det prospektive design gør det muligt at studere kostfaktorers indflydelse på sygdomsudvikling, samt de ældres fysiske og mentale tilstand.

Baseline data

Ved baseline blev der indsamlet kostdata ved hjælp af nationale kosthistoriske interviews og undersøgelsen bestod derudover af et omfattende spørgeskema omhandlende socio-økonomisk status, fysisk aktivitet, livsstil og helbred samt fysiske mål.

Follow-up data

I 1993 blev kosten fra de kosthistoriske interviews harmoniseret i alle europæiske centre og data blev suppleret med fysiske funktionstests.

Kostinformation

Antal deltagere i kostdatabasen: 3500 (her af danske data 750 indtil videre)