PROBE

PROBE studiet – Oral sundhed og graviditet

Parodontitis er en hyppigt forekommende oral inflammation, hvis hyppighed er øget under graviditeten pga. hormonelle forandringer. De graviditetsinducerede ændringer i hormonerne fører til en generel øget blodgennemstrømning, øget risiko for plak retention og gingivitis infektioner, som, hvis ubehandlet, kan føre til parodontitis. Parodontitis øger endvidere den generelle inflammationstilstand i kroppen, hvilket kan forøge risikoen for en række graviditets- og fødselskomplikationer. Studier indikerer, at blandt gravide øger parodontitis risikoen for for tidlig fødsel, lav fødselsvægt, svangerskabsforgiftning og gestationel diabetes. Gravide kvinder er særligt sårbare overfor risikoen for at udvikle parodontitis, og den øgede risiko for parodontale lidelser under graviditeten kan have både kort- og langsigtede helbredsmæssige konsekvenser for mor og barn.

Prævalensen af parodontitis hos danske gravide er ikke systematisk opgjort, hvilket forhindrer fuldt overblik over sygdommens omfang. Fra tandlægernes refusionssystem fremgår af opgørelserne fra 2017, at kun 60 % af de yngre kvinder (18-39 år) går regelmæssigt til tandlæge. Der foreligger således ikke tal for parodontitis hos 40 % af kvinderne, som ikke regelmæssigt gik til tandlæge, men da der er en social ulighed i forhold til tandsundhed, og om man går til tandlæge, kan man antage, at andelen med parodontitis blandt personer, der ikke går til tandlæge, er højere end blandt de, der gør (formodentlig > 50 %).

Formålet med PROBE studiet er at undersøge forekomsten af parodontitis blandt gravide, der ikke går regelmæssigt til tandlæge, og hvorvidt parodontalbehandling (under graviditet og umiddelbart efter fødslen) kan forbedre den parodontale tilstand samt reducere den systemiske inflammation som følge af behandlingen. Endeligt vil studiet undersøge om behandlingen bidrager til at reducere risikoen for tidlig fødsel og lav fødselsvægt samt indikatorer for præeklampsi og gestationel diabetes.

PROBE studiet er et kontrolleret interventionsstudie. Omkring 1200 gravide, som ikke går regelmæssigt til tandlæge med fødested på enten Holbæk Sygehus eller Nykøbing Falster Sygehus vil, når de møder til nakkefoldscanningen blive tilbudt at deltage i studiet. Diagnosticeres den gravide med parodontitis, forventelig 600 gravide, vil hun kunne indgå i studiet. Halvdelen af de gravide vil modtage parodontalbehandling under graviditeten, og den anden halvdel vil modtage behandling efter fødslen. De gravide som inkluderes i studiet, vil få tilbudt op til 5 behandlinger over en periode på ca. 4 måneder. Inflammationsmarkører, hormoner og glykæmisk kontrol vil blive målt I 11-13 graviditetsuge, 19-21 graviditetsuge og i 35-37 graviditetsuge. Derudover vil studiet indsamle demografisk information samt udsende kvalitative spørgeskemaer omhandlende kost, fysisk aktivitet og risikofaktorer tre gange i løbet af studiet.

PROBE studiet gennemføres i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland, Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling på Holbæk Sygehus og Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling på Nykøbing Falster Sygehus.