ODIN

Skovbørnehave – et sundere valg?

Mange børn i alderen 3-5 år er stillesiddende når de er hjemme, og hvis de også er meget indendørs og derved mindre fysisk aktive i børnehaven, hvor de tilbringer omkring 40 timer om ugen, kan det have sundhedsmæssige konsekvenser senere i livet. Fysisk aktivitet og ujævnt underlag stimulerer sanser, muskler, knogler og led, og
dagslyset påvirker øjets udvikling. Det er derfor en almindelig overbevisning, at børn der går i skovbørnehave er sundere og bedre motorisk udviklede, da de tilbringer størstedelen af deres børnehavetid udendørs, formodentligt i et højere tempo, end børn der går i almindelige børnehaver.

Faktum er, at dette kun er blevet undersøgt i få og små studier af lavere kvalitet. Desuden formodes det, at børn af forældre med lav indkomst i en mindre grad benytter tilbud såsom skovbørnehaver. På grund af social ulighed i sundhed har disse børn en højere risiko for overvægt og sygdom når de bliver ældre, og derfor vil de muligvis have ekstra fordele ved mere udendørs aktivitet.

Formålet med nærværende forskningsprojekt er at opnå evidensbaseret viden om forskelle mellem skovbørnehaver og traditionelle børnehaver i relation til pædagogisk og didaktisk praksis, samt sundhedsmæssige effekter på kort og langt
sigt. De vigtigste spørgsmål er derfor: i) I hvilken grad påvirker denne forventede alternative pædagogiske praksis og de øgede udendørsaktiviteter børnenes fysiske aktivitet og søvn, samt på lang sigt udviklingen af børnenes motorik, vægt, syn og risiko for infektionssygdomme der kræver antibiotika? ii) Er skovbørnehaver ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv det sundeste valg?

Et særligt fokus i nærværende forskningsprojekt er på, om børn af
mindrebemidlede forældre, som ifølge forskningen er mindre i naturen og mindre fysisk aktive i deres fritid, kan drage yderligere sundhedsfremmende fordele af skovbørnehaver. Vi forventer, at resultaterne kan bidrage med vigtig viden om mulighederne for at anvende skovbørnehaver som strategi for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, og for at mindske social ulighed i sundhed.