OBEAT

Beating Obesity: A Feasibility study

OBEAT skal øge vores viden om betydningen af kronisk stress under graviditeten i forhold til udviklingen af overvægt i barndommen

I OBEAT vil vi undersøge, hvordan vi kan udføre en intervention, der muligvis kan være med til at reducere kronisk stress under graviditeten og dermed potentielt nedsætte risikoen for overvægt.

Stress er et folkesundhedsproblem med alvorlige konsekvenser, og kan føre til dårlig søvn, usunde kostvaner og nedsat fysisk aktivitet. Graviditeten kan være en skrøbelig periode, hvor angst og utryghed kan føre til stress med efterfølgende sundhedsmæssige konsekvenser for både mor og det ufødte barn.

Gravide med højt selvoplevet stress har således en øget risiko for spontan abort og for højt blodtryk under graviditeten. Derudover kan stress resultere i for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og psykiske- og adfærdsmæssige problemer hos barnet senere i livet. Endelig tyder noget på, at stress under graviditeten kan føre til udvikling af overvægt for både mor og barn, men tidligere studier har ikke undersøgt, om stresshåndtering under graviditeten også vil reducere risikoen for udvikling af overvægt og fedme blandt mødre og deres børn.

Metode

OBEAT er et ikke-blindet kontrolleret randomiseret gennemførlighedsstudie og vil undersøge muligheden for at indføre en robusthedsopbyggende og stressreducerende intervention under graviditeten ned henblik på at forebygge overvægt hos børn.

I en periode på ca. 3 måneder i foråret 2019 vil 120 , ikke-sårbare førstegangsfødende med BMI under 30 kg/m2 og planlagt fødsel på Hvidovre Hospital blive randomiseret til enten et internetbaseret, robusthedsopbyggende og stressreducerende program fra Komiteen for Sundhedsoplysning, eller  almindelig svangreomsorg (kontrolgruppe).

Data

Vi vil foretage en effekt- og en procesevaluering af interventionen ved hjælp af:

  • Spørgeskemaer vedrørende måltidsvaner, aktivitetsvaner, søvnvaner, stress, robusthed samt demografiske informationer (baseline og opfølgning).
  • Hårprøver fra børn og forældre til bestemmelse af niveauet af stresshormonet kortisol.
  • Gestationsalder ved fødslen samt barnets vægt, længde og hovedomfang ved fødslen og efter to måneder.
  • Log-filer over deltagernes anvendelse af robusthedsprogrammet

Derudover planlægges der en række parallelle kvalitative fokusgruppeinterviews, der bl.a. skal undersøge:

  • Deltagernes opfattelse af deres livssituation i forhold til stress, bekymring, søvn, kost og fysisk aktivitet omkring i 2. og 3. trimester
  • Hvordan interventionen skal sammensættes
  • Hvordan jordemødrenes arbejde bedst kan inkorporeres i projektet
  • Deltagernes anvendelse af og tilfredshed med interventionen

Resultaterne fra studiet skal bruges til planlægning af en større randomiseret undersøgelse med tilstrækkelig statistisk styrke til at vurdere interventionens effekt på børneovervægt.

Studiet udføres i et samarbejde mellem Enheden for Epidemiologisk Kostforskning på Parker Instituttet Frederiksberg Hospital og Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital.