NoHoW

Dette randomiserede kontrollerede forsøg er en del af et større EU-finansieret Horisont 2020-projekt, og vil undersøge effekten af en ny IT-baseret værktøjskasse designet til at hjælpe folk, der har tabt sig i vægt med at vedligeholde vægttabet. Værktøjskassen indeholder armbånd til trådløs monitorering af fysisk aktivitet (accelerometre), samt Wi-Fi vægte, online værktøjer og apps til smart-phones.

Da fokus er på at vedligeholde vægten efter endt vægttab skal deltagerne indenfor de sidste 12 måneder før projektstart have tabt minimum 5 % af deres kropsvægt, og før vægttabet have haft et Body Mass Index (BMI) over 25.

Undersøgelsen vil sammenligne effekten af tre forskellige versioner af værktøjskassen: 1) Kontrolgruppe (kun overvågning af vægt), 2) overvågning af vægt, selvreguleringsfærdigheder og motivation, 3) overvågning af vægt, stress og følelsesregulering, 4) både overvågning af vægt, selvreguleringsfærdigheder og motivation samt stress og følelsesregulering.

NoHoW forsøget vil blive gennemført i tre europæiske lande: Danmark (Parker Instituttet på Frederiksberg hospital), England (Derby universitet) og Portugal (Lissabon universitet). I alt 1.600 mænd og kvinder i alderen over 18 år vil blive rekrutteret fra de 3 lande (1/3 til det danske center), og målet er at fastholde 1.002 deltagere på tværs af de 3 centre i løbet af 18 måneder.

Foruden data om fysisk aktivitet og vægt, som indsamles trådløst løbende, vil vi indsamle data om deltagernes antropometri, biomarkører (fra blod og hår) samt spørgeskemainformation (livsstil, psykologiske forhold, kost og fysisk aktivitet) ved baseline, 6, 12 og 18 måneder (biomarkører udelukkende baseline og måned 12).

Du kan læse mere om studiet her: www.NoHoW.eu