Kostdatabasen (Glostrupundersøgelserne)

Formålet med Befolkningsundersøgelserne i Glostup er at beskrive de livsstilsfaktorer, der har betydning for risikoen for at få hjertekarsygdom.

Glostrupundersøgelserne er udført ved Forsknings-center for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Universitetshospital, hvor man siden 1964 har fulgt en række kohorter fra de vestlige forstæder til København.

Undersøgelserne af deltagerne inkluderede selvadmini-strerede spørgeskemaer indeholdende detaljerede spørgsmål om sociodemografiske faktorer, livsstil og helbred samt en general helbredsundersøgelse. Nogle af deltagerne er blevet geninviteret og undersøgt flere gange. Ved første undersøgelse/genundersøgelse blev alle, eller et tilfældigt udsnit af deltagerne i kohorterne, bedt om at give information om deres habituelle kost i dag. Der blev indhentet oplysninger om kosten ud fra 7-dages vejet kostdagbog og/eller kosthistorisk inter-view, samt et  kort fødevarefrekvensskema.

Databasen inkluderer deltagere fra følgende kohorter: 1914-kohorten, 1936-kohorten, 1897-kohorten, MONICA (Monitoring of Trends and Determinants in Cardio-vascular Disease) I, MONICA II, MONICA III og Ung-domskohorten). Deltagerne er i alderen 15-85 år og undersøgt i perioden 1964-1993.

Kostinformation

7-dages vejet kostdagbog: 4.194 personer
Kosthistorisk interview: 1.370 personer
Fødevarefrekvensskema: 8.497 personer
Alder: 15-85 år