European Youth Heart Study (EYHS)

EYHS kohorten er et longitudinelt multicenter studie af sammenhænge mellem livsstil og risikofaktorer hos børn og unge fra EYHS centre i Danmark, Norge, Estland og Portugal.

Baseline

I baselineundersøgelsen (1997/98) indgik 4.073 elever fra 3.- og 9. klasse. Heraf deltog 589 3. klasseelever og 429 9. klasseelever fra det danske center i Odense. I forbindelse med den danske genundersøgelse (2003/2004) deltog 444 3. klasseelever og 458 9. klasseelever. Heraf var 384 af 9. klasses eleverne også blevet undersøgt da de gik i 3. klasse ved baseline. Genundersøgelsen i Norge gennemføres i 2005/2006.

Ved begge undersøgelser har eleverne fået taget blodprøver samt måle blodtryk, fedtprocent, højde og vægt. I en cykeltest har de fået målt deres konditionstal og ved hjælp af et accelerometer, har man målt elevernes fysiske aktivitetsniveau. Desuden har eleverne besvaret et spørgeskema om kost, ryge- og alkoholvaner samt rygproblemer. Forældrene har ligeledes besvaret et spørgeskema om helbred, økonomi og sociale forhold.

Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet stod for undersøgelsen sammen med Odense Universitetshospital, Rygforskningscentret i Ringe og Enheden for Epidemiologisk Kostforskning på H:S Institut for Sygdomsforebyggelse i København.

Kostinformation

24 timers kostinterview (ved baseline): 948 danske elever
24 timers kostinterview (ved follow-up): 830 danske elever
Kosthistorisk interview (kun follow-up): Under indtast-ning

For mere information om undersøgelsens data, se venligst: http://www.sdu.dk/rich