EnTrance

Der er meget lidt viden om hvilke årsager der ligger bag udviklingen af kræft hos børn. Børns unge alder indikerer, at faktorer som barnet er udsat for prænatalt er medvirkende årsager. Eksponering for transfedt har i andre studier vist sig at påvirke sundheden hos voksne, inklusiv risikoen for udvikling af kræft senere i livet. EnTrance studiet vil bidrage med helt ny viden om hvorvidt transfedt også har betydning for kræftudvikling hos børn. Resultaterne fra dette studie forventes at kunne bruges i fremtidige strategier til at forebygge kræft hos børn både nationalt og internationalt. Studiet bygger på to metoder; 1) I 2004 lovgav Danmark, som første land i verden, om niveauet af transfedt i fødevarer. Studiet vil koble CPR-numre fra 125.000 eksponerede børn født i årene umiddelbart før loven og 127.000 ikke-eksponerede født i årene umiddelbart efter, med individuelle oplysninger om kræftudvikling fra Cancerregisteret frem til udgangen af 2015 samt oplysninger fra Det Medicinske Fødselsregister. 2) Et case-kontrol studie i samarbejde med The International Agency of Research of Cancer (IARC) og Statens Seruminstitut, hvor neonatal tørret blod fra PKU-kort bliver undersøgt for transfedtsyre hos 700 børn med leukæmi eller Hodgkinson Lymfoma og 700 matchede kontroller i årene 1990-2006. Dette studie giver en helt unik mulighed for at undersøge om børn, der har været udsat for transfedt i fosterlivet, i højere grad en andre børn, udvikler kræft.

Studiet er finansieret af Børnecancerfonden.