Den Danske Sygeplejerskekohorte

Den Danske Sygeplejerskekohorte blev etableret i 1993. Det oprindelige formål var at undersøge gevinst og risiko ved brug af homoner i overgangsalderen i et prospektivt kohortedesign.

Den oprindelige kohorte
Den oprindelige kohorte omfatter alle danske kvindelige sygeplejersker over 44 år, som i 1993 var bosiddende i Danmark og var aktive eller passive medlemmer at Dansk Sygeplejeråd. Af de i alt 23.170 sygeplejersker, som fik tilsendt et spørgeskema svarede 19.898, svarende til 86 %.

Første opfølgningsundersøgelse
I 1999 gennemførste en ny spørgeskemaundersøgelse af den oprindelige kohorte og af de sygeplejersker, der siden 1993 var blevet over 44 år. Denne gang fik i alt 31.642 tilsendt et nyt spørgeskema, hvoraf 24.155, svarende til 76 %, svarede. Af disse havde 15.322 deltaget i både 1993- og 1999-undersøgelsen.

Anden opfølgningsundersøgelse
I 2009 blev den anden opfølgningsundersøgelse gennemført. I 2009 blev der sendt spørgeskemaer ud til alle kvinder, der havde deltaget ved de to foregående undersøgelser i 1993 og 1999. Der blev sendt spørgeskemaer ud til 12.955 kvinder, hvor af 11.114 (86 %) svarede.

Mette kildevæld er formand for Sygeplejerskekohortens styregruppe, der kan læses mere om kohorten her