D-tect

Frem til 1985 var D-vitamin berigelse (1,25 μg/100g) af margarine i Danmark obligatorisk. Fra 1972 til 1976 var berigelse af skummetmælk (2,5-3,8 μg/100g mælk) tilladt. Omkring 15 % af den D-vitamin der fandtes i kosten, kom fra den D-vitamin-berigede margarine, mens mængden der kom fra beriget mælk er ukendt.

D-tect studiet er blandt andet mulig pga. disse veldefinerede berigelses-tidsvinduer i Danmark, men også pga. registreringen af alle danske borgere via cpr-nummer. Cpr-nummersystemet gør det derfor muligt for D-tect studiet at omfatte ca. 3 mio. danskere fra landsdækkende fødselskohorter fra perioden 1930-90.

Mere specifikt, er følgende outcomes, og henholdsvis de nationale registerdata, inkluderet i D-tect studiet.

Frakturer
Alle danske borgeres kontakt til hospitalerne i Danmark er registeret i Det Danske Landspatientregister. Registret indeholder også oplysninger om diagnosekoder og procedurekoder i forbindelse med alle hospitalsbehandlinger. Fra 1977-1993 blev diagnoser klassificeret ifølge WHO International Classification of Diseases System (ICD -8) og fra 1994 ifølge ICD-10. Diagnosekoderne på frakturer i D-tect studiet er følgende: underarm, håndled eller scaphoid knogle (ICD -8: 813.814, ICD -10: S52, S62.0 ), kravebenet (ICD -8: 810, ICD -10: S42.0) og anklen (ICD -8: 824, ICD -10: S82.5, S82.6, S82.8).

Astma
Lands Patients Registeret er et nationalt registrerings system, der registrerer alle indlæggelse (fra 1995 også ambulante) og deres udskrivningsdiagnoser. Oplysninger i registreringsdatabasen er baseret på diagnoser fra den internationale klassifikation af sygdomme (ICD). Diagnose af astma omhandler følgende ICD koder: ICD8:493; ICD10: DJ45, DJ450, DJ451, DK458, DJ459, DJ46 og DJ469.

Type 1 diabetes
Det Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes omfatter alle børn i alderen 0-15 på diagnosetidspunktet med T1D. Registeret dækker alle patienter født siden 1981.

Børn, overvægt og fedme
Det Københavnske Skolelægejournalregister (SHR) indeholder alle elever i Københavns Kommune som var født i perioden 1930 – 1989 og består af mere end 350.000 registreringer. Overvægt og fedme er beregnet ud fra vægt og højde, som blev målt årligt frem til 1984 i en alder 6-7 og 13-14. SHR omfatter ca. 10% af alle danskere fra hver fødselsårgang. Fødselsvægt, fødselskomplikationer, moderens alder, svangerskabsdiabetes og vægt før graviditeten er hentet fra Det Nationale Fødselsregisteret. De sidste data er tilgængelige fra 1973 og fremefter.

Uddannelse, arbejdsløshed, indkomst og etnicitet
Denne information indhentes fra Statistik Danmark Fertilitetsdatabasen, som indeholder oplysninger om emner for individer født siden 1930, som stadig bor i Danmark.

D-vitamin-status (25 (OH ) D3)
Siden d. 1. maj 1981, har det været rutinemæssigt at indsamle blodprøver senest 48-72 timer efter fødslen fra helt nyfødte spædbørn i Danmark via et prik i hælen. Efter rutinemæssig screening for medfødte lidelser, bliver DBS kortet gemt i den Biologiske Bank for Neonatal Screening på Statens Serum Institut. Punches fra disse kort vil blive anvendt i D-tect studiet for at måle neonatal 25(OH)D3.

Du kan læse mere om studiet her: http://www.D-tectingdisease.dk