Studier

På denne side finder du korte beskrivelse af de forskellige kohorter og intervention studier, EEK har adgang til.

Vort forskningsarbejde er centreret omkring kosten, som determinant for udvikling af kronisk sygdom, herunder fedme, og beror fortrinsvist på brug af de analytiske ernæringsepidemiologiske metoder. Vi har i kraft af samarbejde med en række forskningsinstitutioner, adgang til store databaser med relevante oplysninger til brug for epidemiologisk kostforskning og råder over flere databaser blandt børn og unge.