Forskningsstrategi

  • At initiere og foretage ernæringsepidemiologisk forskning på internationalt niveau
  • At indgå i internationale studier af sammenhænge mellem kost og livsstilssygdomme
  • At organisere den samlede ekspertise på det epidemiologiske kostforskningsområde i Danmark
  • At bidrage til koordination af nuværende og fremtidige epidemiologiske kostforskningsprojekter, med henblik på sammenligninger, trods forskelle i metodeanvendelse, udvikling samt validering
  • At skabe grundlag for nye forskningsprojekter og ph.d.-studier inden for det ernæringsepidemiologiske område.
  • At spille en væsentlig rolle i forbindelse med uddannelse indenfor det ernæringsepidemiologiske område alle niveauer.