Completed Bachelor Thesis

2009

Ida Tanentsapf
Systematic review of clinical trials on dietary interventions to prevent excessive weight gain during pregnancy among normal weight and overweight women

Tanja Majbrit Knudsen
Helbredseffekter af kostens L-carnetine i primærforebyggelsesperspektiv.

2007

Carina Sjöberg
Sammenhæng mellem fedtindtag og vægtudvikling hos børn i alderen 9 – 16 år – interaktion med fødselsvægt og forældres overvægt?

2006

Nicolaj Würtzen
Diet-underreporting from overweight people

2005

Manja Andersen & Lauren Preisler Faaborg
Association between carnitine and skeletal muscle in the elderly.

Anne Møller Petersen
Tværfagligt samarbejde ved forebyggelse af fedme – integrering af skoletandplejen i det forebyggende arbejde.

Christian Kunsemüller
Fædrenes fortid – Børnenes fremtid. En undersøgelse af fædres sundhedsopfattelser og deres børns fysiske aktivitet

2004

Charlotte Seeger & Marie-Louise Deichmann
Associationen mellem CLA og adipositas – CLA-indtag hos børn i relation til BMI

Anne I. Christensen & Rikke Skipper Hansen
Mad og måltider på folkeskoler i Ballerup

Mina N. Händel, Mette Iversen & Eva Nydal Jensen
Kost og fysisk aktivitert til vægttabsvedligeholdelse og grundlag for en forebyggelsesindsats

Rannva Eysturdal & Anne Christensen
CLA. Et kosttilskud under lup

2003

Birgit Marie Nielsen
Glykæmisk indeks og kropssammensætning hos danske skoleelever i 3. og 9. klasse

2002

Gregers Andersen
Night eating in relation to weight change in a middle-aged population

Jeanette Folknann Lindberg
Fysisk aktivitet og kostvaner

Anne Regitze Hartmann Hamilton
A study of the associations between socio-economic status, dietary fat intake and body mass index