Velkommen til Enheden for Epidemiologisk Kostforskning

Enheden for Epidemiologisk Kostforskning (EEK) er et forskningsmiljø med harmoniserede kostdata og forebyggende randomiserede interventioner som omdrejningspunkt.

Enhedens primære formål er at initiere og udføre forskning i fedmens årsager og konsekvenser, samt i kostens betydning for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme og tidlig død i befolkningen. Desuden er målet at tiltrække og stimulere til forskning inden for ernæringsepidemiologien, herunder at uddanne yngre forskere indenfor området (speciale- og ph.d.-studerende).

Derudover er EEK vært for et ernæringsepidemiologisk netværk (NEK), der skal sikre samling af områdets eksperter, og at disse får mulighed for at trække på hinandens erfaringer, bl.a. ved at afholde symposier og møder indenfor kostforskningsområdet.

Formålet er at samle ekspertisen på området, informere om møder og forskning af fælles interesse, stimulere til samarbejde samt at afholde egne symposier og møder. Netværket er åbent for alle. I dag er der ca. 180 medlemmer af netværket.

Hvis du ønsker at være medlem af NEK skal du blot sende en mail indeholdende navn, titel, arbejdssted- og adresse, telefon samt e-mail til: bfh-eek@regionh.dk